مطالب پیشنهادی از سراسر وب

اصول ویندوز 10 (2019)

دسته بندی ها: آموزش ویندوز 10 ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

سریعا دست به کار شوید و ویندوز 10 را اجرا کنید! افراد حرفه ای مشغول کسب و کار همه چیز را در مورد عملیات اساسی، عملکردها و ویژگی های ویندوز 10 یاد می گیرند. شما ریزه کاری های منوی استارت، تسک بار و برنامه های اساسی ویندوز 10 را یاد می گیرید. عملیات اساسی را بررسی خواهید کرد و جستجو و گشت و گذار در ویندوز را یاد خواهید گرفت.

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Windows 10 Foundations (2019) Author:ClipTraining Duration:1:44:24 Level:Beginner

Quickly get up and running with Windows 10! Busy business professionals will learn all about the basic operations, functions, and features of Windows 10. You'll learn the ins and outs of the Start Menu, Task bar, and basic Windows 10 apps. You'll explore basic operations and learn to search and surf in Windows.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس