مطالب پیشنهادی از سراسر وب

دوره Windows Server 2012 R2 (70-411) Configure Active Directory

دسته بندی ها: آموزش ویندوز سرور ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش شبکه ، آموزش اکتیو دایرکتوری (Active Directory)

pluralsight-windows-server-2012-r2-70-411-configure-active-directory

در این آموزش تصویری با مباحث مربوط به کافینگ Active Directory در دوره  Windows Server 2012 R2 (70-411) Configure Active Directory آشنا می شوید. این دوره چهارم از هفت دوره است که تحت پوشش Microsoft's 70-411 R2 exam معرفی شده و به پیکربندی کنترل دامنه، و حفظ Active Directory می پردازد. در این دوره مطالب مربوط به Windows Server 2012 R2 و پیکربندی دامنه و تنظیمات رمز عبور برای کاربر محلی ، پیکربندی تنظیمات policy ، مدیریت تنظیمات رمز عبور، پیکربندی و اعمال تنظیمات رمز عبور اشیاء (PSOS)، ایجاد و پیکربندی مدیریت گروه ، پیکربندی حساب های مجازی، مدیریت خدمات (SPNS)، نصب و پیکربندی دامنه (RODC) را می پردازیم.

این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight است.

سرفصل های دوره:

 • پیکربندی دامنه
 • پیکربندی تنظیمات Kerberos
 • تنظیمات رمز عبور
 • کار با ماژول
 • خدمات پیکربندی
 • مدیریت نام اصلی خدمات
 • بررسی نقش FSMO
 • آشنایی با کنترل کننده دامنه
 • مدیریت Active Directory
 • بهینه سازی پایگاه داده های Active Directory
 • راهنمای فعال آفلاین
 • نحوه ی پاک کردن حافظه
 • پیکربندی Active Directory
 • بازیابی اشیاء با Active Directory
 • و...

عنوان دوره: Pluralsight Windows Server 2012 R2 (70-411) Configure Active Directory سطح: متوسط مدت زمان: 2 ساعت و 29 دقیقه نویسنده: Greg Shields

توضیحات:

This course is the fourth in a Learning Path of seven courses that cover Microsoft's 70-411 R2 exam. It explores how to configure account policies, configure service authentication, configure Domain Controllers, and maintain Active Directory.
This course updates Pluralsight's 70-411 Learning Path to include content relevant to Windows Server 2012 R2. In this course, you'll learn how to configure domain and local user password policy settings, configure account lockout policy settings, configure Kerberos policy settings, delegate password settings management, configure and apply Password Settings Objects (PSOs), create and configure service accounts, create and configure Group Managed Service Accounts, configure virtual accounts, configure Kerberos delegation, manage Service Principal Names (SPNs), transfer and seize operations master roles, install and configure a read-only domain controller (RODC), configure domain controller cloning, manage Active Directory offline, optimize an Active Directory database, clean up metadata, configure Active Directory snapshots, back up Active Directory and SYSVOL, perform Active Directory restore, perform object- and container-level recovery, and configure and restore objects by using the Active Directory Recycle Bin. Please see http://blog.pluralsight.com/learning-path-administering-windows-server-2012-and-r2-70-411-exam for other courses in this series.

Introduction 4:50 Introduction 4:50 Configure Account Policies 25:34 Introduction 3:08 Configure Domain and Local User Password Policy Settings 6:53 Configure Account Lockout Policy Settings 2:01 Configure Kerberos Policy Settings 2:33 Delegate Password Settings Management 3:06 Configure and Apply Password Settings Objects 6:08 What This Module Covered 1:41 Configure Service Authentication 35:31 Introduction 4:48 Create and Configure Service Accounts 8:37 Understanding Managed Service Accounts 3:13 Create and Configure Group Managed Service Accounts 7:29 Configure Virtual Accounts 2:16 Configure Kerberos Delegation 3:18 Manage Service Principal Names 3:50 What This Module Covered 1:58 Configure Domain Controllers 39:24 Introduction 3:46 Reviewing FSMO Roles 9:03 Transfer and Seize Operations Master Roles 6:28 Install and Configure a Read Only Domain Controller 9:36 Understanding Domain Controller Cloning 3:48 Configure Domain Controller Cloning 4:52 What This Module Covered 1:49 Manage Active Directory 44:16 Introduction 4:10 Manage Active Directory Offline 3:23 Optimize an Active Directory Database 4:42 Clean up Metadata 4:30 Configure Active Directory Snapshots 7:13 Back up Active Directory and SYSVOL 1:44 Perform Active Directory Restore 6:02 Perform Object- and Container-level Recovery 4:58 Restore Objects with the Active Directory Recycle Bin 4:47 What This Module Covered 2:44

حجم فایل: 294MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Windows Server 2012 R2 (70-411) Configure Active Directory

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس