تبلیغات

دوره کاربران قدرتمند Word 2019

دسته بندی ها: آموزش ورد (Word) ، آموزش آفیس (Microsoft office) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

وقت آن است که تکنیک های Word 2019 را یاد بگیریم و به وسیله آنها مهارت های خود را افزایش دهیم. در این دوره در مورد سند همکاری و چگونگی استفاده از منابع را یاد خواهید گرفت.

در ابتدا شما نحوه سفارشی کردن گزینه ها و نمایش ها، را برای اسناد خواهید آموخت. در ادامه همکاری سندها، دسترسی و مدیریت تغییرات اسناد را بررسی خواهید کرد و در نهایت شما در مورد نشانگر مرجع و مراجع پیشرفته یاد خواهید گرفت.

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Word 2019 Power Users Author:Heather Ackmann Duration:1h 30m

It's time to increase your skills and learn intermediate techniques of Word 2019. In this course, Word 2019 Power Users, you will learn about document collaboration and the use of references. First, you will learn how to customize options and views for documents. Next, you will explore document collaboration, accessibility and the management of document changes. Finally, you will learn about reference markers and advanced references. When you’re finished with this course, you will have the skills and knowledge of Word 2019 needed to continue in creating your own professional documents (and continue preparation for the Microsoft Office exams).

پیشنهاد فرادرس