مطالب پیشنهادی از سراسر وب

نوشتن جهت ها و دستورالعمل های فرآیند

دسته بندی ها: آموزش کسب و کار (Business) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

جهت ها و دستورالعمل های فرآیند از رایج ترین انواع نوشتن برای متخصصان IT است، خواه پاسخ های اتفاقی به مواردی مانند درخواست های ایمیل یا کتابچه های راهنمای کامل باشند. این دوره، نوشتن مقدمه ای برای مجموعه ای از دستورالعمل ها، مدیریت هشدارهای ایمنی، قالب بندی و ارائه مراحل فردی، تحلیل مخاطبان و شرایط، کار با تصاویر و توسعه یک بخش عیب یابی را پوشش می دهد.

فایل های تمرین exercise_files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Writing Process Instructions and Directions Author:Alan Ackmann Duration:1:28:53 Level:Beginner

Process instructions and directions are some of the most common kinds of writing for IT professionals, whether they’re incidental responses to things like email queries or full-fledged manuals. This course covers writing an introduction to a set of instructions, managing safety warnings, formatting and presenting individual steps, analyzing the audience and situation, working with visuals, and developing a troubleshooting section.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس