مطالب پیشنهادی از سراسر وب

اگر کلان داده ها را دوست دارید، پس R را هم دوست خواهید داشت

دسته بندی ها: آموزش R ، آموزش کلان داده (Big Data) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، پایگاه داده

استفاده از R با کلان داده آسانتر از آن است که فکر می کنید! در این جلسه، Alex Gold نشان می دهد که چگونه R می تواند با ابزارهایی که می شناسید و دوست دارید یکپارچه شود، به شما و دانشمندان داده شما اجازه می دهد تا از کلان داده ها راحت تر از همیشه استفاده کنید. این جلسه با استفاده از R برای تنظیم جریان کار و برقراری ارتباط بینش از داده هایی که در حافظه نیستند، متمرکز خواهد شد.

اگر کلان داده ها را دوست دارید، پس R را هم دوست خواهید داشت

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight You Love Big Data, so Does R Author:Big Data LDN Duration:0:29:04 Level:Intermediate

Using R with Big Data is easier than you think! In this session, Alex Gold demonstrates how R can integrate with tools you know and love, allowing you and your data scientists to leverage the power of big data more easily than ever. This session will focus on using R to orchestrate workflows and communicate insights from data that doesn't fit into memory.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس