آموزش های علمی

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
linkedin-brain-based-elearning-design

طراحی یادگیری الکترونیکی مبتنی بر مغز


در این دوره، دکتر Joe Pulichino نحوه استفاده از تکنیک ها برای طراحی elearning مبتنی بر علم مغز را توضیح می دهد، که در صورت استفاده تجربه یادگیری جذاب ...

1399/04/02 1302 بازدید
ttc-history-of-science-1700-to-1900-prof-gregory-science-math

آموزش تاریخ علم از 1700 تا 1900 با پروفسور Gregory


TTC History of Science: 1700 to 1900 Prof. Gregory-Science & Math...

1396/11/03 1565 بازدید
1396/11/03 1923 بازدید
1396/11/03 733 بازدید
1396/11/03 1583 بازدید
1396/11/03 1314 بازدید