اموزش های علمی

یادگیری علم تحقیقات، داده‌ها و شیوه‌ها را ترکیب می‌کند تا به مربیان کمک کند تا بهتر آموزش دهند و دانش‌ جویان بیشتر بیاموزند. این رشته از رشته هایی مانند علوم اعصاب شناختی، تجزیه و تحلیل یادگیری، علم داده، اقتصاد رفتاری و روانشناسی آموزشی استخراج می شود. ما از همه این زمینه‌ها استفاده می‌کنیم تا راه‌حل‌های آموزشی را ایجاد کنیم که به اندازه کافی زیرک و قدرتمند باشند تا نیازهای در حال تغییر دانش‌آموزان و معلمان در سراسر جهان را برآورده کنند.

نظرتون درباره این نوشته چیه؟ عالیه بد نیست خوب نبود