مطالب پیشنهادی از سراسر وب

راهنمای Amazon Web Services برای مبتدیان

دسته بندی ها: آموزش شبکه (Computer network) ، وب سرویس آمازون (AWS) ، آموزش های Skillshare

من کاملا مطمئن هستم که شما احتمالا واژه  AWS، که امروزه یکی از پر درآمد ترین مشاغل در صنعت می باشد، به گوشتان خورده است، اگر این گونه است، پس منتظر چه چیزی هستید؟ AWS را به مجموعه مهارت های خود اضافه کنید و جایگاه شغلی خود را ارتقا دهید.

خوب، شما در مکان مناسبی قرار دارید، زیرا من در هنگام طراحی این دوره "کاملا مبتدی" بدون آن را مد نظر قرار داده ام و همچنین یک رهیافت کاملا "عملی" را ارائه داده ام، تا شما در هنگام شروع مسیر یادگیری سرویس های وب آمازون، یک درک عملی خوب از مفاهیم کلیدی و راهکار های توصیه شده داشته باشید.

در این دوره این مباحث را یاد می گیرید:

  • ایجاد حساب کاربری
  • مدیریت دسترسی و هویت
  • سرویس های AWS و CLI
  • بررسی سرویس وب ES2
  • بررسی سرویس ذخیره سازی S3
  • حساب کاربری رایگان در AWS
  • نتیجه گیری

لیست پخش دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Absolute Beginners Introduction to Amazon Web Services (AWS) Publisher:Skillshare Author:Hashtag Learning Duration:29 Videos (2h 60m)

I am pretty sure that you might have heard about AWS being one of the highest paying job roles in today's industry, If yes, then what are you waiting for ? Add AWS to your skill set and get a boost in your career.
Are you not sure of where to begin ?
Well you are in the right place, As I have designed this course keeping an "Absolute Beginner" in my mind and a complete "Hands On" approach so that you get a very good practical understanding of the key concepts and best practices when starting off your learning path towards Amazon Web Services.
Here is what I have covered in this course.
Account Setup
Identity & Access Management
AWS Services & CLI
Overview of EC2
Overview of S3
AWS Free Tier
Conclusion
Well I am pretty sure that by the end of the course, you will walk away with enough knowledge and experience in AWS and you will never call yourself a Beginner in AWS any more. well if that doesn't happen, you know about Udemy Return policy. 
I am really excited to see you in the course.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس