تبلیغات

آموزش BGP در میکروتیک با LABS - از سطح مبتدی تا متوسط

دسته بندی ها: آموزش میکروتیک (MikroTik) ، آموزش شبکه ، آموزش های Skillshare

آیا از جستجو در اینترنت برای پیدا کردن روش پیکربندی پروتکل BGP بر روی مسیر یاب های میکروتیک خود خسته شده اید؟ آیا احساس آشفتگی می کنید و نمی دانید عملیات پیکربندی را از کجا شروع کنید؟ اگر بله، این دوره برای شماست. در این دوره با پروتکل مسیریابی BGP و موارد کاربرد آن، Autonomous system، نحوه تبلیغ  prefix در اینترنت، نحوه پیکربندی eBGP neighboship، نحوه پیکربندی احراز هویت eBGP با استفاده ازTCP MD5 Key، استفاده از eBGP multihop، مفهوم BGP states و غیره آشنا می شوید. برای این دوره باید دانش اولیه شبکه، مبانی پروتکل های TCP / IP و  پروتکل مسیریابی داخلی مانند RIP و OSPF را داشته باشید.

لیست پخش دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
BGP on MikroTik with LABS - From Entry to Intermediate level Publisher:Skillshare Author:Maher Haddad Duration:24 Videos (4h 49m)

What Will I Learn?
Understand what is BGP routing protocol and where it is used
Understand what is the function on the Autonomous system
Understand how prefixes are being advertised in the internet
Understand how to configure eBGP neighboship
Understand how to configure eBGP Authentication using TCP MD5 Key
Understand where eBGP multihop should be used
Understand why iBGP should be configured on routers within the same AS
Understand what is the function of split horizon in iBGP
Understand what are the 4 BGP messages and the function of each of them
Understand what are the BGP states
Understand what is the BGP Route Path Selection
Understand what are the Attributes that are used in MikroTik for BGP
Understand how to configure BGP Weight Attribute on MikroTik
Understand how to configure BGP Local Preferece Attribute on MikroTik
Understand how to configure BGP AS Path Preprending Attribute on MikroTik
Understand how BGP Origin code Attribute works on MikroTik
Understand how to configure MED Attribute on MikroTik
Attribute on MikroTik
Requirements
Basic networking knowledge
Basic TCP/IP protocol knowledge
Knowledge about Interior routing protocol such as RIP and OSPF
Description
Tired of searching on the net to find how you can configure BGP on your MikroTik routers? Do you feel overwhelmed and don't know from where to start with the configuration? if yes, then this course is for you.
I have designed this course after a very successful series of MikroTik Routing courses that I have published them on udemy. I have received a lot of requests from udemy students to design a BGP course for MikroTik and here it is available for you.
In this course, I am going to start from scratch with BGP - so if you have no knowledge about BGP then this course is fine for you.
This course will cover 13 LABS in total and It brings you to the intermediate level in configuring BGP on MikroTik routers. 
Topics such as: Autonomous systems, prefixes, BGP neighbor adjacency, EBGP, iBGP, eBGP Authentication, eBPG multihop, Update source, iBGP Split Horizon, BGP Messages and States, and the many BGP attibutes will be covered in this course.
If you want to bring your knowledge to a higher level, don't wait and grab this course to help you.
Who is the target audience?
Engineers and students who wants to learn how to configure BGP routing protocol on MikroTik routers

پیشنهاد فرادرس