آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش اصولی سه بعدی در Blender

دسته بندی ها: آموزش بلندر (Blender) ، دیزاین ، آموزش های Skillshare

مهارت های سه بعدی بسیار مهم هستند! چرا؟ با پیشرفت فن آوری های سه بعدی، تقاضای بازار برای محتوای سه بعدی روز به روز بصورت تصاعدی در حال افزایش است. بسیاری از صنایع نیاز به تخصص سه بعدی دارند. معماری، طراحی داخلی، طراحی محصول، فیلم های انیمیشن، جلوه های بصری، تبلیغات، مجموعه مجازی، صنعت بازی، واقعیت مجازی، واقعیت افزوده، صنعت چاپ سه بعدی و موارد دیگر همه آنها به شدت به 3D اعتماد دارند.

اگر می خواهید 3D را از صفر یاد بگیرید و تجربه قبلی ندارید می توانید با این دوره اصول مهارت های سه بعدی یعنی مدل سازی سه بعدی در نرم افزار Blender را فرا بگیرید. بر اساس آمار گوگل، در مقایسه با سایر نرم افزارهای 3D، بلندر محبوب ترین نرم افزار در این زمینه است.

 

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Blender 3D essentials Publisher:Skillshare Author:Widhi Muttaqien Duration:23 Videos (3h 1m)

3D skills are very important! Why? As 3D technologies developed rapidly, the market demand on 3D contents is increasing exponentially day by day. There are so many industries require 3D expertise. Architecture, interior design, product design, animated movies, visual effects, advertising, virtual set, game industry, virtual reality, augmented reality, 3D printing industry and so much more, they are all rely heavily on 3D.
If you want to learn 3D from zero, meaning no prior experience needed at all. Then you’ve come to the right place. This course will teach you the fundamentals of 3D skill and that is “3D modeling” using the most trending and popular 3D software in the world “Blender”. Just check google-trends and compare Blender with other 3D software, Blender is on top of the leader board. Blender has so many features that beat other 3D software out of the competition, but better yet Blender is free and open source so you don’t have to pay a dime for software license.
After finishing this course, I recommend you to join my advanced courses on Blender to sharpen your 3D skills even more. So join now and take your first step into the 3D world!

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس