آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش ساخت اپلیکیشن آب و هوا با iOS10 و Swift 3

دسته بندی ها: آموزش برنامه نویسی IOS ، برنامه نویسی موبایل ، آموزش های Skillshare

در این دوره با ایجاد اپلیکیشن آب و هوا با API برای واکشی و نمایش داده آب و هوا به صورت مستقیم در اپلیکیشن خود آشنا می شوید.

پیش نیاز های دوره:

شما به یک کامپیوتر مک OS X 10.10 یا بالاتر و هیچ دانش برنامه نویسی نیاز دارید. 

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Build a Weather App with iOS10 & Swift 3 Publisher:Skillshare Author:Sandy Ludosky Duration:15 Videos (2h 17m)

In this class, you will build a Weather App with the API http://openweathermap.org/, to fetch and display weather data directly in your application.
Prerequisites & Requirements:
You will need access to a Mac computer running OS X 10.10 or later No prior programming experience is required. The course has been specially designed for beginners. The first chapters will walk you through the download and install process of the XCode 8 Application (to build iPhone Apps).

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس