آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش مدل سازی کاراکتر کارتون در Blender

دسته بندی ها: آموزش بلندر (Blender) ، آموزش های Skillshare ، دیزاین

در این کلاس یاد می گیرید که چگونه یک شخصیت جذاب به ظاهر کارتونی را در Blender ایجاد کنید. فیلم ها به گونه ای کوتاه طراحی شده اند که می توانید شخصیت خود را در مدت زمان کمی ایجاد کنید. این دوره شامل موارد زیر است:

  • مدل سازی و مجسمه سازی شخصیت های کارتونی در Blender
  • استفاده از تکسچر و سایه با Cycles
  • ریگ کردن شخصیت ها به سرعت و به راحتی (از جمله صورت!) با استفاده از Rigify
  • لباس و مو با استفاده از Particle System
  • تنظیم آن برای رندر سه بعدی

با پایان این دوره، شما یک شخصیت سه بعدی آماده فیلم خواهید داشت که می توانید با افتخارآن را کاراکتر خود بخوانید.

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Cartoon Character Modeling in Blender Publisher:Skillshare Author:Danan Thilakanathan Duration:16 Videos (4h 1m)

In this class, you will learn how to create an awesome looking cartoony-styled character all within Blender. The videos are designed to be short so that you can create your character in a short amount of time.
This course will cover:
Modeling and sculpting cartoony characters in Blender
Realistic texturing and shading using Cycles
Rigging characters quickly and easily (including the face!) using Rigify
Clothing and Hair using the Particle System
Setting it up for 3D rendering
By the end of this course, you will have a film-ready 3D character that you can be proud to call your own.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس