تبلیغات

دوره CCNP Route 300-101

دسته بندی ها: آموزش شبکه ، آموزش های Skillshare ، آموزش سیسکو (Cisco)

گواهینامه CCNP Route 300-101 گام بعدی شما برای حرفه ای شدن در زمینه شبکه های سیسکو می باشد. بعد از به پایان رساندن این دوره آموزشی، شما به احتمال زیاد آمادگی کافی برای شرکت در آزمون و گرفتن مدرک سیسکو خود را خواهید داشت و به دنیای حرفه ای سیستم های سیسکو خواهید پیوست.

این گواهی نه تنها یک اتفاق خوشایند در حرفه فناوری اطلاعات شما است، این گواهی نه تنها یک اتفاق خوشایند در حرفه فناوری اطلاعات شما است، بلکه به شدت مورد نیاز شرکت هایی است که نیاز به سطح بالاتری از مسیریابی دارند. این اولین آزمون از سه آزمونی است که شما باید برای کسب مدرک CCNP خود کسب کنید، اما ارزشش را دارد.

شما در این دوره، موضوعات پیشرفته در مجموعه پروتکل های TCP / IP، پروتکل های مسیریابی IGP یا EGP، نحوه پیکربندی امنیت با استفاده از Time-Based Access-Lists، Infrastructure Access-Lists و IPsec را خواهیدآموخت. شما نحوه فیلتر کردن مسیرها را با prefix list می آموزید، این دوره نه تنها دانش مورد نیاز شما برای آزمون را فراهم خواهد آورد، بلکه همچنین پاسخ های دنیای واقعی برای آنها را نیز ارائه می دهد.

لیست پخش دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
CCNP Route (300-101) Publisher:Skillshare Author:Lazaro Diaz Duration:91 Videos (11h 23m)

The CCNP Route 300-101 certification is your next step in your professional Cisco Career. When you complete this course you should be well prepared to take your certification exam and begin to join the professional world of Cisco Systems.This certification not only is a mild stone in your IT career but it is heavily sought after my companies that require a higher level of routing.This is your first of three exams you must take to earn your CCNP, but it will be worth it.You will know advanced topics within TCP/IP, Routing Protocols IGP or EGP, how to configure Security using Time Based Access-list, Infrastructure Access-lists and IPsec.You will learn how to filter routes, create prefix lists, this course will give the knowledge required no only for your exam but real world answers as well.

پیشنهاد فرادرس