مطالب پیشنهادی از سراسر وب

مدل سازی و متحرک کردن ربات سه بعدی در Cinema 4D

دسته بندی ها: آموزش سینما چهار بعدی (Cinema 4D) ، آموزش انیمیشن سه بعدی ، دیزاین ، آموزش های Skillshare

در این دوره آموزشی یاد می گیریم که چگونه با Cinema 4D یک شخصیت ایجاد کنیم و آن را به حرکت درآوریم. ابتدا ما آن را با استفاده از ابزار و اشکال هندسی مدل سازی می کنیم و بعد از تقسیم قطعات به یک "عروسک" قابل اجرا، یاد می گیریم که چگونه از جدول زمانی (timeline) استفاده و انیمیشن ایجاد کنیم.

شما می توانید این دوره آموزشی را در C4D یا C4D Lite انجام دهید (همراه با After Effects CC یا نسخه های جدیدتر)

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Cinema 4D Basics: Model & Animate A 3D Robot Publisher:Skillshare Author:Aaron Bartlett Duration:7 Videos (1h 8m)

In this class we’ll learn how to create a character and bring it to life. First we’ll model it using the tools and primitives. After rigging the pieces into a workable “puppet” we’ll learn how to use the timeline and create an animation. You’ll be able to do this class in C4D or C4D Lite (included with After Effects CC or later). When you’re finished, you’ll be able to use your robot in my brother Jake’s tutorial.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس