آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش امنیت شبکه از ابتدا

دسته بندی ها: آموزش امنیت شبکه ، آموزش شبکه ، آموزش های Skillshare

این دوره تمام مفاهیم مربوط به امنیت شبکه های کامپیوتری را به افراد مبتدی و حرفه ای در زمینه امنیت فضای مجازی، ارائه می دهد.
با به پایان رساندن این دوره، دانشجویان قادر خواهند بود با دیوار های آتش، سیستم تشخیص نفوذ (IDS)، سیستم جلوگیری از نفوذ (IPS) و دستگاه های honeypot کار کنند. همچنین این دوره فناوری های اساسی استفاده شده توسط افسران امنیتی مانند ریسک، آسیب پذیری ها، تهدیدات و موارد دیگر را شرح می دهد.

لیست پخش دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Computer Networks Security from Scratch Publisher:Skillshare Author:Mohammad Adly Duration:30 Videos (4h 26m)

This course enables cyber security beginners and professionals to know all about the security of computer networks. By the end of the course the student will be able to deal with firewalls, IDS, IPS, and honeypot devices. The course demonstrates as well the essential terminologies used by the security officers such as the risk, vulnerabilities, threats, and others.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس