آموزش پیشنهادی فرادرس

ساخت کتاب EPUB تعاملی با ایندیزاین

دسته بندی ها: آموزش ایندیزاین (InDesign) ، آموزش های ادوبی (Adobe) ، آموزش های Skillshare

در این دوره به صورت ساده و مرحله به مرحله با ساخت کتاب تعاملی با فرمت EPUB در نرم افزار ایندیزاین آشنا می شوید.

شما در این دوره طراحی کاور کتاب، دکمه ها، لینک ها، انیمیشن، صدا، ویدئو و ... را فرامیگیرید.

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Create a COOL Interactive EPUB with InDesign! Publisher:Skillshare Author:Kimberly Gonzalez Duration:15 Videos (36m)

In this easy, step-by-step class, we’ll make a fixed-layout, totally interactive EPUP from start to finish! We'll cover buttons, hyperlinks, animation, video and more. Your finished EPUB can be read by all standard EPUB viewers. It's a fun, simple and cool storytelling format.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس