آموزش پیشنهادی فرادرس

ساخت بازی دوبعدی Mastermind با Unity Engine

دسته بندی ها: آموزش یونیتی (Unity) ، آموزش سی شارپ | C#.NET ، آموزش های Skillshare ، آموزش ساخت بازی

در این دوره با نحوه ایجاد بازی دوبعدی Mastermind با Unity Engine آشنا می شوید. شما نحوه نوشتن اسکریپت های سی شارپ را یاد خواهید گرفت. اگر تا به حال راجع به بازی Mastermind نشنیده اید، باید بدانید که یک بازی پازل است که بازیکن باید به صورت تصادفی از بازی هایی که کامپیوتر انتخاب می کند بازی کند. هر بازیکن 10 نوبت برای یافتن ترکیب پازل ها دارد. در بازی دو مروارید مشکی و سفید وجود دارد که هر یک نشان دهنده چیزی است که مروارید مشکی نشان دهنده مروارید درست در جایگاه صحیح است و مروارید سفید مرواری درست در جایگاه غلط است.

در این دوره با Inspector، نحوه کارکرد Canvas، نحوه راه اندازی GameObjects، نحوه ایجاد Prefabs و معرفی آنها، سی شارپ، متغیرهای خصوصی و عمومی، لیست ها و آرایه ها، for-loops و nested for-loops، ایجاد توابع، رابط های کاربری،  if-conditions و غیره آشنا می شوید.

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Create your own 2D Mastermind game with the use of the Unity Engine. Publisher:Skillshare Author:Octo Man Duration:39 Videos (5h 18m)

In this Unity course you will learn how to create you own Mastermind Game in Unity Engine. You will learn how to write your own Scripts in C#.
About the Game
If you never heard about Mastermind, it is a combination puzzle game, where the player have to find a random "code" picked by the computer. They have 10 turns to find out the correct combination. They get hints with black and white pearls which showing up.
Black Pearl mean, correct pearl on correct position.White Peal means, correct pearl on wrong positon.
But they don't know which is meant, so they have to find out that on their own as well.
Graphics
will not be covered to much
are available in the course to have material to work with
Design is totally up to you, you can even use your own Graphics
Unity
you will learn about the Inspector
how the Canvas System works
how to set up GameObjects
how to create Prefabs and what they are
C# (Monodevelop)
you'll learn about private and public Variables
you'll learn about List's and Array's
you'll learn about for-loops and nested for-loops
you'll learn how to create your own functions and neccesary arguments
you'll learn about Interfaces for Drag and Drop 2D Objects
you'll learn about if-conditions  and expressions
Conclusion
In the end of this course you will have a fully functional Mastermind Game in 2D which you can (after you have created nice Menus, Buttons, and maybe additional content) upload to any Gaming Website, Google Playstore, Apple Store or even Windows Store or Steam.
Let's make your dream game a reality!!
Level: BeginnerVideo Course Length: ~5.5 hours Unity Version required: 4.6+

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس