پیشنهاد فرادرس

دوره جامع علوم داده برای کسب و کار

دسته بندی ها: آموزش کسب و کار ، علم داده (Data Science) ، آموزش های Skillshare

این دوره می تواند راهنمای کاملی در علوم داده (Data Science) برای کسب و کار (Business) باشد.
مباحثی که در این دوره می آموزید:

 • مفاهیم پایه علوم داده برای کسب و کار
 • یادگیری تحلیل احساسات (Sentiment Analysis)
 • بررسی تقسیم بندی بازار
 • توصیه های نرم افزاری و برنامه های کاربردی
 • یادگیری ارزیابی مشتریان معمولی و مشتریان راغب
 • موتور های توصیه گر
 • یادگیری نحوه اعمال قیمت گذاری پویا
 • یادگیری نحوه استفاده از علوم داده برای پیش بینی روند
 • اهمیت تجزیه و تحلیل داده ها در بخش های مالی
 • درک معاملات الگوریتمی
 • درک نقش انسان در حلقه داد و ستد و تجارت
 • یادگیری نحوه استفاده از بررسی های خودکار برای اعتبارات و وام ها
 • علوم داده و ارز های مجازی
 • همبستگی و علیت در آمار اقتصادی
 • تشخیص تقلب
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Data Science for Business: Complete Guide Publisher:Skillshare Author:Daniel M. Duration:18 Videos (1h 47m)

The Complete Data Science for Business course.
What you'll learn in this course:
Data Science for Business Fundamentals
Learn sentiment analysis
Exploring market segmentation
Software recommendations and applications.
Learn to evaluate leads & customers
Learn recommendation engines
Learn how to apply dynamic pricing
Learn how you can use data science to predict trends
The Importance of data analysis In financial sectors
Understand Algorithmic trading
Understand Human in the loop (HITL) trading
Learn how to use automated reviews for credit & loans
Data science & virtual currencies
Correlation & causality in economic statistics
Fraud detection

پیشنهاد فرادرس