مطالب پیشنهادی از سراسر وب

کتابخانه های علم داده در پایتون Pandas، Scikit-learn ،Numpy و Matplotlib

دسته بندی ها: علم داده (Data Science) ، آموزش پایتون (Python) ، آموزش پانداس (Pandas) ، آموزش های Skillshare

علم داده جذاب ترین شغل قرن بیست و یکم است. دانشمندان علم داده سالیانه، به طور متوسط 130،000 دلار درآمد کسب می کنند.

این دوره مقدماتی اولیه برای شروع تحلیل داده ها، یادگیری ماشینی و اجرای پیشرفته الگوریتم های هوش مصنوعی است و به شما تمامی کتابخانه های اصلی پایتون که برای فرآیند تحلیل داده ها مورد نیاز هستند را آموزش می دهد.

 • دوره سقوط پایتون
 • پایتون عددی - Numpy
 • Pandas - تحلیل داده ها
 • Matplotlib برای مصورسازی داده ها

این دوره، برای مبتدیان و برخی برنامه نویسان باتجربه که می خواهند در زمینه علم داده ها، هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی مشغول به کار شوند، مناسب است.

پیش نیاز:

 • دانش پایه در برنامه نویسی پایتون
 • ریاضیات دبیرستان

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Skillshare Data Science in Python Pandas, Scikit-learn,Numpy Matplotlib Author:Ankit Mistry Duration:6:51:08 Level:Intermediate

Data Scientist: The Sexiest Job of the 21st Century - By Harvard Business review

The average data scientist today earns $130,000 a year  by  glassdoor.

Want to join me for your journey towards becoming Data Scientist, Machine Learning Engineer.

This is first introductory course to get started data analysis, Machine learning and advanced AI algorithm implementation

This course will teach you - All Basic python library required for data analysis process.

 • Python  crash course
 • Numerical Python - Numpy
 • Pandas - data analysis
 • Matplotlib for data visualization

This course is for beginner and some experienced programmer who want to make career in DataScience and  Machine learning, AI.

Prequisite :

 • basic knowledge in python programming
 • High School mathematics

Enroll in this course and take first step in wonderful world of Data.

See you in field.

Sincerely,

Ankit Mistry

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس