پیشنهاد فرادرس

مبانی فرمول های اکسل

دسته بندی ها: آموزش اکسل ، آموزش آفیس ، آموزش های Skillshare

این دوره شامل 3 ویدئو درباره ساخت فرمول های ساده اکسل است که برای شروع نیاز دارید. شما با فرمول نویسی با اکسل آشنا می شوید، انجام عملیات ریاضی در اکسل را فرامیگیرید و چند عملیات ساده دیگر مانند Autosum، کپی کردن فرمول ها، فرمول های نسبی و مطلق، تابع IF، تابع Vlookup و چند فرمول دیگر را فرامیگیرید.

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Excel Formulas - Basics and Beyond Publisher:Skillshare Author:Tom Fragale Duration:3 Videos (51m)

Hello. These 3 videos will show you what you need to know about building basic Excel formulas, and then they will go go beyond the basics. Topics include:
Getting started with formulas
Doing Math in Excel, including the mathematical order
Autosum
Copying formulas
Relative Formulas
Absolute Formulas
Introduction to built-in formulas, AKA Functions
Linking formulas from one sheet to another
IF Functions
Vlookup Function

پیشنهاد فرادرس