آموزش پیشنهادی فرادرس

دوره پیشرفته گیت قسمت 3: انجام مقایسه با استفاده از p4merge به عنوان Git Diff Tool

دسته بندی ها: آموزش گیت ، آموزش های Skillshare

این دوره  نحوه اجرای مقایسه های گیت بین راهکار های مخازن گیت با استفاده از "p4merge" را آموزش می دهد.

پیش نیاز های این دوره: در صورتیکه در زمینه گیت (Git) و گیت هاب (GitHub) مبتدی هستید، توصیه می شود دوره راهنمای گیت و گیت هاب برای تازه کاران یا آموزش فریمورک Git در 3 ساعت یا آشنایی با گیت را بگذرانید.

برداشتن دوره: برای درک بهتر مفاهیم، توصیه می شود مجموعه دوره های گیت پیشرفته را بترتیب (1 -> 2 -> 3 و غیره) بردارید.

تمام قسمت های دوره پیشرفته گیت:

  • دوره پیشرفته گیت قسمت 1: تنظیم Sublime Text به عنوان ویرایشگر پیشفرض گیت
  • دوره پیشرفته گیت قسمت 2:تنظیم p4merge به عنوان ابزار پیشفرض diff و merge
  • دوره پیشرفته گیت قسمت 3: انجام مقایسه با استفاده از p4merge به عنوان Git Diff Tool
  • دوره پیشرفته گیت قسمت 4: تکنیک های شاخه‌ بندی (Branching) و ادغام در گیت
  • دوره پیشرفته گیت قسمت 5: تکنیک های پیشرفته شاخه‌ بندی (Branching) و ادغام در گیت
  • دوره پیشرفته گیت قسمت 6: آموزش Git Rebase و بازنویسی تاریخچه کامیت
  • دوره پیشرفته گیت قسمت 7: Git pull با rebase و Git reflog
  • دوره پیشرفته گیت قسمت 8: مبانی Git Tagging
  • دوره پیشرفته گیت قسمت 9: مفاهیم پیشرفته Git Tagging
  • دوره پیشرفته گیت قسمت 10: آشنایی با Git Stash

 

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Git Advanced Series ( Part 3 ) : Performing Comparison using p4merge as a Git Diff Tool Publisher:Skillshare Author:Bibhash Roy Duration:6 Videos (44m)

This course "Git Advanced Series ( Part 3 ) : Performing Comparison using p4merge as a Git Diff Tool" demonstrates how to perform Git comparisons between various sections of a Git repository using "p4merge"
Prerequisites to the course: It's recommended that you complete the course "Git Fundamentals Mastery with GitHub : a complete Hands-on Git Guide" if you are new to Git & GitHub.Course taking: It's recommended to take the Git Advanced Series in sequence (1 -> 2 -> 3 etc) for better understanding of the concepts

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس


محمودرضا 1 سال و 1 ماه قبل

عالی بود