آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش Google Daydream - توسعه واقعیت مجازی با Unity 3D 2018.2

دسته بندی ها: آموزش واقعیت مجازی (VR) ، آموزش های Skillshare ، آموزش ساخت بازی ، آموزش یونیتی (Unity)

دوره جامع واقعیت افزوده و واقعیت مجازی، یک دوره عملی است که به شما نحوه ایجاد پروژه ها با یونیتی 3D 2018.2 را آموزش می دهد. 
در پایان این بخش، شما یک پروژه پایه ای را ایجاد کرده اید که آماده راه اندازی در Google Daydream می باشید.
در این دوره چه مطالبی می آموزیم؟

  •  یادگیری ابزار و فن آوری های مورد استفاده توسط متخصصان در واقعیت مجازی (VR) و واقعیت افزوده (AR) 
  •  کسب مهارت ها، برای ایجاد سریع و مطمئن اپلیکیشن، با استفاده از ابزار های پیشرو در صنعت
  •  چگونه بطور استراتژیک به سوی حرفه خود در زمینه واقعیت مجازی یا واقعیت افزوده حرکت دهیم.
  •  اصول برنامه نویسی با زبان سی شارپ
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Google Daydream: Virtual Reality Development with Unity 3D 2018.2 Publisher:Skillshare Author:Circuit Stream Duration:8 Videos (17m)

The Complete Virtual and Augmented Reality Course series is a hands-on course that teaches you how to create projects on over seven major headsets and devices with Unity 3D 2018.2.By the end of this section, you will have made a base project that's ready to launch on Google Daydream.What Will I Learn?
Learn the tools and technologies used by professionals working in VR and AR
Gain the skills to quickly and confidently create your own applications using the industry's leading tools
How to strategically move into a career in the VR/AR field
Fundamentals of C# programming
Requirements
Mac or Windows laptop or desktop computer
An iPhone or Android
No previous experience required
Optional: VR and AR headset or device
Description
We start super simple.
No prior experience of Unity or coding required.Circuit Stream welcomes the complete beginner.We'll teach you the industry's best VR and AR design and development principles.Our courses start with specific skills and all lessons are project based.This means you'll immediately begin learning the tools and technologies used by professionals working in VR and AR.You won't spend hours learning knowledge that doesn't apply.
You'll find instructors that explain concepts clearly, along with examples and additional resources.
If you want to:
Learn from experts in VR and AR
Gain the skills to quickly and confidently create your own applications using the industry's leading tools
Strategically move into a career in the VR/AR field
Circuit Stream will be the best VR and AR course for you.Dive in now to learn the skills in Unity you need to create VR and AR!
Who is the target audience?
Circuit Stream welcomes the complete beginner. We'll teach you the industry's best VR and AR design and development principles.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس