تبلیغات

معرفی روبی برای توسعه بازی

دسته بندی ها: آموزش روبی (Ruby) ، آموزش ساخت بازی ، آموزش های Skillshare

طراحی و توسعه بازی با زبان برنامه نویسی روبی سرگرم کننده و عالی است. در این دوره با استفاده از کتابخانه Gosu برای روبی، بازی سفینه فضایی و wack-a-mole را خواهید ساخت.

شما نیاز به دانش قبلی برنامه نویسی ندارید و در ابتدای دوره با مبانی برنامه نویسی روبی آشنا می شوید. پس از درک درستی از روبی به سمت برنامه نویسی بازی با استفاده از کتابخانه Ruby Gosu حرکت می کنید. Gosu بسیاری از کارهای سنگین را برای ما انجام می دهد و به ما اجازه می دهد خیلی سریع و راحت بازی ها را بسازیم.

لیست پخش دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Intro To Ruby For Game Development Publisher:Skillshare Author:John Elder Duration:55 Videos (3h 32m)

Game design and development with the Ruby programming language is great fun...learn how in this course.
We'll be using the Gosu library for Ruby to create a simple 2D spaceship game and a wack-a-mole game.  Follow along and build your own copy!
We'll start out by learning Ruby. You don't need any prior knowledge of programming to take this course, we'll start from the beginning and teach you everything you need.
After we have a solid understanding of Ruby, we'll move into Game programming using the Ruby Gosu Library. Gosu does most of the heavy lifting for us, allowing us to create games quickly and relatively easily!

پیشنهاد فرادرس