آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش iOS 11 و Swift 4 - دوره کامل برای توسعه دهندگان

دسته بندی ها: آموزش سوئیفت (Swift) ، برنامه نویسی موبایل ، آموزش های Skillshare ، آموزش برنامه نویسی IOS

این دوره برای هرکسی که می خواهد تبدیل به برنامه نویس Swfit4 شود و همه اصول برنامه نویسی را که باید برای شروع برنامه نویسی Swfit4 به کار بگیرید مناسب است. ابتدا با نصب محیط توسعه شروع خواهیم کرد و اولین اپلیکیشن Swfit4 خود را اجرا خواهید کرد و می فهمید که چگونه جریان برنامه در Swfit4 کار می کند. سپس در مورد متغیرها و عملکرد Math و Proirites، در مرحله بعد، در مورد منطق و تصمیم گیری و در نهایت در مورد حلقه ها صحبت خواهیم کرد.

علاوه بر این، نحوه کار با فایل ها، توابع، مفاهیم OOP، برنامه نویسی اپلیکیشن با Swfit4، مفهوم چندپردازشی، ایجاد اپلیکیشن و بازی در iOS، وب سرویس ها و JSON را فرا خواهید گرفت. در نهایت یاد خواهید گرفت که چگونه از Firebase برای بازی های آنلاین و ساخت برنامه رسانه های اجتماعی مانند توییتر و دیگر موارد استفاده کنید.

لیست پخش دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
iOS 11 & Swift 4: The Complete Developer Course Publisher:Skillshare Author:Hussein Alrubaye Duration:75 Videos (7h 59m)

This course for anyone  who want to be Swfit4 programmer from scratch, We will  start by discus all programming fundamentals that you need to start programming Swfit4 . We will start first by install the development environment then you will run your first Swfit4 app, and understand how program flow works in Swfit4 . Then we will talk about variables and Math operation and proirites. Then we will take about logic and making decision, then we will talk about loops. Then we will talk about  how to work with   files.Then we will talk about functions and OOP concept that you need to use when you program apps with Swfit4 , then we will talk about collections and which type collection you have to use for better performance  depend on your app. then we will talk about multi-processing and how you could run multi-process in same time. Then you will learn how to build apps and game in iOS like pockemon and tic tac toy and work with restful web services and  JSON by build apps like get sunshine time. Also you will learn how to work with sqlite database to add, delete and update records, also you will learn how to use Firebase for online gaming and build social media app like twitter,  and more

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس