تبلیغات

یادگیری تکنولوژی های آینده توسعه وب در 2019 - از مبتدی تا پیشرفته - توسعه دهنده Full Stack

دسته بندی ها: آموزش طراحی وب ، پایگاه داده ، آموزش نود جی اس (Node.js) ، آموزش های Skillshare ، آموزش مانگو دی بی (MongoDB) ، آموزش ExpressJS ، آموزش ری اکت (React)

در این دوره با تمامی تکنولوژی های جدید توسعه وب در 2019 آشنا می شوید. این تکنولوژی ها شامل NodeJS، Redux، ReactJS، MongoDB و ExpressJS می شود. اگر بخواهید در این زمینه شغلی داشته باشید یادگیری این تکنولوژی ها می توانند برای شما امتیاز مثبتی باشند.

این دوره شامل کتاب ها و منابع مورد نیاز برای یادگیری این تکنولوژی ها است. شما با مبانی ReactJS، جریان بین کامپوننت ها، JSX، کامپوننت های غیرتابعی، مدیریت رویداد، ExpressJS، MongoDB، نصب بسته ها، لینک ها، Semantic UI و غیره آشنا می شوید.

لیست پخش دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Learn Future Technologies of Web Development in 2019 Beginner To Advance - Be A Full Stack Developer Publisher:Skillshare Author:Waqas Ahmad Duration:33 Videos (3h 20m)

Why you Should take this course?
In this course i have focused and introduced all the future and new technologies of web development in 2019 and this is the right time and track/course for you to learn these technologies(NodeJS, Redux, ReactJS, MongoDB and ExpressJS). There is also a lot more job opportunities regarding these technologies(NodeJS, Redux, ReactJS, MongoDB and ExpressJS) and it will be very beneficial for you.If you wanna get the job or wanna start you own business or career as a freelancer then it is the right platform for you. And i will help you out to set up you freelancing career or profile on world no #1 freelancing website "Upwork".
And you will learn these technologies (NodeJS, Redux, ReactJS, MongoDB and ExpressJS) by making complete Blog Site Application.So it is a complete Bootcamp
Free Paid Resources - Bonus
In this course i also provide you the best paid books and resources regarding NodeJS, Redux, ReactJS, MongoDB and ExpressJS for free and these resources will help you out to enhance and improve your programming and development skills.   
Course Goals:
Make you Full Stack developer (Using MERN Stack)
Give a path from right beginner to advanced (from zero to hero)
Introduced most demanded technologies of web development in 2019
This course will encourage you towards freelancing, getting job and a sole proprietorship.
What we will cover in this course?
ReactJS Basics
Export Statement
Import Statement
Props
States
Flow between components
JSX
Functional components
Non functional components
Event Handling
Lists And keys
Backend Section
Nodejs
ExpressJS
MongoDB
How to define Routes
MongoDB connection
MongoDB cloud deployment
Packages Installation
Command line
Handling Promises
Complete RESTful API
POSTMAN to check Routes
Frontend Section
ReactJS
Routes
Links
ReactJS extension
Components styling
Semantic UI
Responsive components
Redux Framework
Redux Boilerplate
Redux thunk
Redux store
Reducers
Actions
Redux extension
Don't waste your time don't think too much because this the right choice for you take this course now.

پیشنهاد فرادرس