آموزش پیشنهادی فرادرس

دوره MCSA 70 762 - مدیریت خطا و Store Procedure در SQL Server 2016

دسته بندی ها: آموزش اس کیوال سرور (SQL Server) ، پایگاه داده ، آموزش های Skillshare

کلاس چهارم از دوره آموزشی MCSA 70-762
به این دوره آموزشی خوش آمدید. این آزمون برای متخصصین پایگاه داده در نظر گرفته شده است که پایگاه های داده را در سراسر سازمان ها ایجاد و اجرا می کنند و میزان دسترسی پذیری به داده ها را در سطح بالایی نگه می دارند. مسئولیت های متخصصین پایگاه داده شامل ایجاد فایل های پایگاه داده، انواع داده ها، جداول، طرح ریزی، ایجاد و بهینه سازی شاخص ها؛ تضمین صحت داده ها؛ پیاده سازی دیدگاه ها، رویه های ذخیره شده و توابع؛ و مدیریت تراکنش ها و قفل ها می شود.
در این دوره شما موارد ذیل را می آموزید:

  • طراحی و پیاده سازی اشیاء پایگاه داده
  • پیاده سازی قابلیت برنامه ریزی اشیاء
  • مدیریت هم روندی پایگاه داده
  • بهینه سازی اشیاء پایگاه داده و زیرساخت های  SQL

در دوره MCSA 70 762 با مدیریت خطا و Store Procedure در SQL Server 2016 آشنا می شوید.

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
MCSA 70-762 Developing Databases-Error Handling,UDF,Store Procedure Publisher:Skillshare Author:Gulab Chand Tejwani Duration:15 Videos (42m)

Class 4 of MCSA 70-762 Course - Error Handling,UDF,Store Procedure
Welcome to this course: Microsoft SQL Server 2016 Certification (70-762) - Developing SQL Databases. This exam is intended for database professionals who build and implement databases across organizations and maintain high levels of data availability. Their responsibilities include creating database files, data types, and tables; planning, creating, and optimizing indexes; ensuring data integrity; implementing views, stored procedures, and functions; and managing transactions and locks.
In this course, you'll learn:
Design and implement database objects 
Implement programmability objects 
Manage database concurrency 
Optimize database objects and SQL infrastructure

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس