تبلیغات

کنترل ترافیک میکروتیک با LABS

دسته بندی ها: آموزش میکروتیک (MikroTik) ، آموزش های Skillshare ، آموزش شبکه

در این دوره یاد خواهید گرفت تا از کش DNS و Static DNS entries در MikroTik استفاده کنید. همچنین می آموزید که DHCP Snooping چیست و چه زمان از آن استفاده کنید. علاوه بر این، نحوه عملکرد جریان packet در MikroTik، استقرار قوانین فیلتر فایروال برای جلوگیری از Ping Flood، استقرار قوانین فیلتر فایروال برای جلوگیری از Syn Flood، استقرار قوانین فیلتر فایروال برای جلوگیری از DOS Attacks، درک عملکرد Firewall Raw در MikroTik، درک انواع NAT در MikroTik  و غیره آشنا می شوید.

چگونه می توان ترافیک را در MikroTik کنترل کرد؟ سوالی که همیشه توسط دانشجویان مطرح می شود این است. اگر شبکه دارید، ترافیک ایجاد شده ای هم دارید و Mikrotik Router می تواند ترافیک را به شکلی که می خواهید کنترل کند.

لیست پخش دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
MikroTik Traffic Control with LABS Publisher:Skillshare Author:Maher Haddad Duration:35 Videos (7h 4m)

What you'll learn
Understand how to use DNS cache and Static DNS entries in MikroTik
Understand what is DHCP Snooping and where to use it
Understand in deep how packet flow works in MikroTik
Deploy Firewall Filter rules to stop Ping Flood
Deploy Firewall Filter rules to stop Syn Flood
Deploy Firewall Filter rules to stop DOS Attacks
Understand what is the function of Firewall Raw in MikroTik
Understand what are the type of NAT in MikroTik (srcnat & dstnat)
Understand how you can redirect traffic to the router itself
Understand the 5 types of mangle chains and where to use them
Understand the difference between connection mark and packet mark
Understand the different types of QOS queuing available in MikroTik
Understand the difference between Committed Information rate (CIR) and Burst traffic
Understand how and where to use the priority in QOS
Understand the difference between simple queue and Queue tree in MikroTik
Know what are the queue types in MikroTik and understand how they work
Requirements
Have a minimum MTCNA knowledge
Be familiar with the TCP/IP protol and the OSI model
Have a basic experience with MikroTik
Description
How to control traffic on MikroTik? A question that is always asked by students. If you have a network then you have traffic generated and the Mikrotik Router can control the traffic the way that you want.
For example you can create filter rules to filter the unwanted traffic passing via the router to the router itself. You can use the MikroTik firewall to block all type of attacks such as DOS, Ping flood, Syn Flood etc...
You can also create the QOS so you can classify the bandwidth based on type of traffic they do and you can prioritize important traffic. And much more things you can do with the control of your traffic on the MikroTik Router
In this course I am going to explain about all of these topics and will go in depth in each one of them.
This course will help you to be ready for the MikroTik MTCTCE exam and it will contain a lot of real LAB scenarios to explain in details the best way to make traffic control in your network.
Who is the target audience?
Students who want to prepare for the MikroTik MTCTCE exam
Engineers who would like to implement traffic control in their network
Engineers who want to understand how packet flow works on MikroTik
Engineers who want to deploy Firewall using MikroTik Router
Engineers who want to deploy QOS on Mikrotik

پیشنهاد فرادرس