مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش SQL - آشنایی با کوئری پایگاه داده ها

دسته بندی ها: آموزش اس کیوال سرور (SQL Server) ، آموزش های Skillshare

در این دوره با مبانی نحوه کوئری پایگاه داده آشنا خواهید شد. شما یاد خواهید گرفت از SELECT statement برای بازگشت داده از یک جدول استفاده کنید، انتخاب داده خود را با WHERE clause فیلتر کنید و از  statement های BETWEEN، LIKE و IN برای فیلتر کردن نتایج با جزئیات بیشتر استفاده کنید. همچنین تنظیمات نتایج را سفارشی کنید و تعداد رکوردها را از یک کوئری SQL باز می گردانید و نام مستعار ستون را تنظیم کنید. 

در پایان دوره شما دانش لازم برای شروع کار با کوئری دادن پایگاه داده ها را فرا خواهید گرفت. 

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
SQL - Introduction to Querying Databases Publisher:Skillshare Author:Jon Avis Duration:14 Videos (50m)

In this class you will learn the basics for how to query a database. You will learn how to:
Use the SELECT statement to return data from a table.
Filter your data selection using the WHERE clause.
Use the IN, LIKE and BETWEEN statements to filter your results in more detail. 
Order your results sets.
Limit the number of records returned from an SQL query.
Set column name aliases.
By the end of this class you will know everything you need to begin querying databases.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس