آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش SQL - تسلط بر کوئری های پایگاه داده در 90 دقیقه

دسته بندی ها: آموزش اس کیوال سرور (SQL Server) ، پایگاه داده ، آموزش های Skillshare

آخرین باری که سعی کردید گزارشی را از داده های خام خود دریافت کنید، نوشتن کوئری های SQL تبدیل به یک مشکل می شود اما لازم نیست اینگونه باشد!

به کمک این دوره، ماهیت این کوئری ها را بدون به خاطر سپردن آنها یاد خواهید گرفت. شما فرا خواهید گرفت که چگونه از این کوئری ها در مثال های واقعی استفاده کنید. در این دوره با SQL و پایگاه داده ها، کوئری ها تک جدولی پیشرفته، جوین به جداول چندگانه و نوشتن Subqueries آشنا می شوید.

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
SQL: Master Database Queries in 90 Minutes! Publisher:Skillshare Author:Bryan Hong Duration:14 Videos (1h 28m)

Last time you tried to get a report from your raw data, however writing SQL queries proved to be a troublesome task..
But it doesn't have to be this way!
You Will Walk Away With...
MORE TIME!
Master writing SQL queries in just 90 minutes!
Understand the essence of these queries, without memorizing them!
See how each of these queries are used with real examples!
After this class you will be able to:
Actually SMILE when you start writing SQL queries :-)
Get valuable data insights anytime you want from your raw data!
If you're like me, you use SQL on a daily basis for important tasks, text processing, calculations or even web development. Whether it's for business or personal related projects, everyone wants to be able to use these SQL queries freely and easily.
If you're ready to gain full control of SQL Queries TODAY, take the “SQL: Master Database Queries in 90 Minutes!" course right now and master the following: 
All about SQL and databases
Simple to Advanced Single Table Queries
Joining Multiple Tables
Writing Subqueries

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس