مطالب پیشنهادی از سراسر وب

دوره کامل GameMaker Studio 2 - یادگیری GML

دسته بندی ها: آموزش Game Maker ، آموزش ساخت بازی ، آموزش های Skillshare

در این دوره یاد خواهید گرفت تا یک بازی دوبعدی با GameMaker Studio 2 بسازید. همچنین نحوه کدنویسی، کار با GameMaker Studio 2، ساخت بازی، برنامه نویسی بازی با زبان برنامه نویسی GameMaker به نام GML آشنا می شوید. علاوه بر این، شما می آموزید چگونه از ویژگی های GameMaker Studio 2 برای ساخت بازی استفاده کنید. اگر از کدنویسی چیزی نمی دانید نگران نباشید، این دوره به شما کدنویسی این بخش را یاد خواهید داد.

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
The Complete GameMaker Studio 2 Course 2019: Learn GML Publisher:Skillshare Author:Ben Lacy Duration:28 Videos (7h 48m)

Welcome to The Complete GameMaker Studio 2 Course 2019 in this course you will learn how to make 2D games in GameMaker Studio 2!
You will be learning how to code, how to use GameMaker Studio 2, and, how to make games, by building a top-down adventure game!
We will be learning GameMaker Studio 2, by building one large game, feature by feature. If you don't know how to code, we will go into how to program your game using GameMaker's programming language GML, from scratch.
The course is designed to take you on a journey to build a ninja adventure game, where you will learn how to use features of GameMaker Studio 2 to build the game.
For the game, we will program a ninja that can run around and throw shurikens, and enemies that will follow and attack the player. We will code all of this from scratch, if you don't know how to code, there's no need to worry, as the course is designed to teach you to code too.
Here are a few examples of features we will be covering in this course:
Random number generation, use randomization in your games to create unique experiences.
Use GML to program enemies that follow the player
Room Persistence
GUI, show your health on screen as your player moves.
Work with tilesets, to make your levels
At the end of this course, you will have built a ninja adventure game, where you can fight enemies, and defeat a boss. With this, you will have learned how to program and make games in GameMaker Studio 2.
What you’ll learn
Learn To Make Games In The GameMaker Studio 2 Game Engine.
Become A Programmer! Learn To Use GameMaker's Powerful Scripting Language GML.
Make A Top Down Adventure Game, And Learn To Code A Moving Ninja That Can Be Controlled By The Player
Are there any course requirements or prerequisites?
Have a PC
Have GameMaker Studio 2 installed
Who this course is for:
Anyone who wishes to learn to code
Anyone who wants to make games
Anyone who wants to learn GameMaker Studio 2
Anyone who is starting out in game development, and, wants to learn to become a game developer

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس