مطالب پیشنهادی از سراسر وب

راهنمای کامل Raspberry Pi - نکات، ترفندها و تکنیک ها

دسته بندی ها: آموزش رزبری پای (Raspberry Pi) ، آموزش اینترنت اشیاء (IOT) ، آموزش های Skillshare

این دوره اطلاعاتی را در اختیار شما می گذارد تا بر Raspberry Pi 3 مسلط شوید. شما به هیچ دانش قبلی از برنامه نویسی نیاز ندارید. در این دوره با نحوه راه اندازی Raspberry Pi، نصب نرم افزار، کار با لینوکس، کار با مدارها و پین های GPIO، ایجاد پروژِه هایی مانند Amazon Echo Clone و معرفی ویژگی های Raspberry Pi آشنا می شوید.

همچنین، نحوه فلش کردن SD card با هر سیستم عاملی برای Pi، جلوگیری از خرابی  کارت SD، پیکربندی سیستم عامل Raspbian، اتصال ریموت به Raspberry Pi، فرمان های لینوکس و ترمینال برای ناوبری در سیستم، کار با فایل ها و میانبرهای صفحه کلید را فرا خواهید گرفت.

لیست پخش دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Ultimate Guide to Raspberry Pi : Tips, Tricks and Hacks Publisher:Skillshare Author:Lee Assam Duration:71 Videos (4h 35m)

This course will provide the information you need to Master the Raspberry Pi 3! It assumes no prior programming or electronics knowledge and walks you through everything you need to know to use the platform to the fullest! Learn how to setup the Raspberry Pi, install software, work with Linux, work with GPIO pins and circuits and build projects like an Amazon Echo Clone.
This course will provide the information you need to Master the Raspberry Pi 3! It assumes no prior programming or electronics knowledge and walks you through everything you need to know to use the platform to the fullest! Here are some of the topics that are covered:
We will first dive into what the Raspberry Pi is and learn what components you need to set everything up
Step by step videos on how to set it up
We will walk through how to easily flash an SD card with any OS for the Pi
We will talk  about tips to prevent SD card corruption
We will show configuration tips for the Raspbian Operating System
Multiple methods of connecting remotely to your Raspberry Pi will be covered to show how you can run it in "headless mode" without a monitor
We dive into the Terminal and Linux commands to show how you can navigate your system, work with files, perform network and system commands and keyboard shortcuts
We dive in depth into the APT Package system for installing software and show how to install any software for your Pi
Best practices for securing your Raspberry Pi are covered
We install a Web Server using different approaches
We work with GPIO pins and show how you can control LEDs, determine if a button is pressed, work with a PIR sensor and will make a PIR sensor alarm circuit
We will do Python code reviews for the projects so you will understand how the software and hardware work together
We work with cameras and images and show how you can setup a USB web cam and install software to create a live streaming camera feed
We use the Raspberry Pi Camera module and show how you can interact with it programmatically to take photos, video and create special effects
We create a working Amazon Echo Clone with the Alexa Voice Service
Much much more!
No previous programming or electronics knowledge is required.
You get the best information that I have compiled over years of trial and error and experience!
Learn the Raspberry Pi 3 fast! Install software, build circuits, make projects! 
Get started now!
Checkout the Project for all the Presentations, Resources and Links you will need for this course.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس