پیشنهاد فرادرس

آموزش استفاده از Virtual Box

دسته بندی ها: آموزش شبکه ، آموزش های Skillshare

این دوره یک سری بسیار کوتاه از آموزش هایی می باشد که نحوه استفاده از برنامه مجازی ساز یا تقلید کننده (Emulator) رایگان VirtualBox، برای اجرای سیستم عامل هایی که به عنوان "ماشین مهمان" (Guest Machine) شناخته می شوند، در سیستم عامل اصلی شما که با نام "ماشین میزبان" (Host Machine) شناخته می شود، را نشان می دهد.
توضیح پروژه دوره
شما تنها احتیاج دارید که برنامه VirtualBox را از این صفحه دانلود کنید.

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Virtual Box Usage Publisher:Skillshare Author:Jesse Boo Duration:5 Videos (37m)

An extremely short series to show you how you can utilize VirtualBox, a free Emulator for running Operating systems known as a "Guest Machine" within your primary Operating system known as your "Host Machine.

پیشنهاد فرادرس