آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش زامارین - کدنویسی با سی شارپ - ساخت اپلیکیشن اندروید و iOS

دسته بندی ها: آموزش زامارین (Xamarin) ، برنامه نویسی موبایل ، آموزش سی شارپ | C#.NET ، دات نت (NET.) ، آموزش های Skillshare ، آموزش برنامه نویسی IOS ، آموزش برنامه نویسی اندروید (Android)

در این دوره با مبانی ساخت اپلیکیشن های اندروید و iOS با زامارین آشنا می شوید. در این دوره با مبانی زامارین، برنامه نویسی با سی شارپ، ساخت اپلیکیشن های iOS و اندروید با سی شارپ، به اشتراک گذاری کد بین پلتفرم ها، احراز هویت فیسبوک، پایگاه داده های مبتنی بر کلود، ادغام فیسبوک و غیره آشنا می شوید.

استفاده از Xamarin برای ساخت برنامه های iOS و Android می تواند هزینه و زمان زیادی را برای شما و تیم شما ذخیره کند. در مورد آن فکر کنید، به جای برنامه نویسی دو اپلیکیشن، شما یک برنامه نویسی را انجام می دهید و آن را در اندروید و iOS مستقر می کنید.
 

لیست پخش دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Xamarin: Code Once on C#, Build Android AND iOS Apps Publisher:Skillshare Author:Eduardo Rosas Duration:124 Videos (9h 54m)

Learn the basics of creating both Android and iOS applications using Xamarin, for reusing up to 75% code. Plus, empower your apps with Cloud-based services!
Build Android and iOS apps that are empowered by cloud services with up to 75% code sharing between platforms.
The Basics of the Xamarin Platform
Learning the C# Programming Language
Building iOS Apps with C#
Building Android Apps with C#
Share code between platforms!
Facebook Authentication
Cloud-based Databases
Facebook Integration
Powerful apps that your users will love
Using Xamarin to build your iOS and Android Apps can save you and your team a lot of effort and money. Think about it, instead of coding two apps, you are coding one and deploying it to both android and iOS. All of the time and money you are saving is just amazing!
Get Hired!
Looking for a job? Picture a company that is looking for an Android AND an iOS developer (as separate positions). Now picture yourself going to an interview and telling the recruiter that you can build BOTH apps in the same time as it would take two people to build them, achieve that by reusing code with Xamarin!
Content and overview
Suitable for beginners or anyone who is barely starting on mobile app development. You'll learn the basics of the C# programming language, the basics of iOS and Android app creation and you'll even create real-world apps connected to the cloud.
Also suitable for experienced developers who want to learn what they can do by sharing code between platforms and integrating powerful cloud services in their apps. You'll learn how you can share C# code between Android and iOS projects, access cloud-hosted databases (and create those databases), authenticate your users with Facebook or other services and more!

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس


babieshghi 6 ماه قبل

سلام
از فایل 22 به بعد بقیشون لینکشون خرابه ارور 404 میدن

مدیر سایت 6 ماه قبل

مشکل دانلود فایل ها برطرف گردیده است. اکنون لینک ها در دسترس هستند.