در این دوره با اسکریپت نویسی بش، انجام تسک های خسته کننده و تکراری و اعمال آنها در برنامه ها، ساده سازی فایل در سیستم های لینوکس، یونیکس و مک، نوشتن اسکریپت های بش شل و حل مشکلات دنیای واقعی، یافتن و رفع رایج ترین خطا ها در اسکریپت نویسی شل، نحوه پذیرفتن ورودی از یک کاربر و تصمیم گیری درمورد آن، نحوه پذیرش و پردازش آرگومان های خط فرمان، معرفی متغیرهای خاص و نحوه و زمان استفاده از آنها در اسکریپت های شل، ایجاد چک لیست با اسکریپت نویسی شل، ایجاد قالب با اسکریپت نویسی شل و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • دانلود های دوره
 • معرفی بخش
 • Shell Scripting – قسمت 1
 • Shell Scripting – قسمت 2
 • وضعیت های خروج و کدهای بازگشتی
 • دمو وضعیت های خروج
 • توابع – قسمت 1
 • توابع – قسمت 2
 • قالب و چک لیست اسکریپت شل
 • معرفی Wildcards
 • معرفی Wildcard – قسمت 1
 • معرفی Wildcard – قسمت 2
 • Wildcard در اسکریپت های شل
 • دمو اسکریپت نویسی Wildcard
 • Case Statements
 • ورود به سیستم
 • While Loops – قسمت 1
 • While Loops – قسمت 2
 • اشکال زدایی
 • نکات اشکال زدایی
 • اسکریپت های مورد استفاده برای این دوره