تبلیغات

آموزش طراحی حرفه ای RESTful API با Python Flask

دسته بندی ها: آموزش فلسک (Flask) ، آموزش های StoneRivereLearning ، آموزش طراحی وب ، آموزش پایتون (Python) ، آموزش REST API

این دوره نحوه ساخت پلتفرم حرفه ای API با استفاده از Flask و بدون هیچ کتابخانه مکملی آموزش داده می شود تا دانشجویان بتوانند مبانی طراحی RESTful API را فرا بگیرند. در دنیای امروز که رابط کاربری جاوااسکریت و اپلیکیشن های موبایل بر آن چیره شدند، مهارت ساخت API مقیاس پذیر و با معماری عالی، قادر به تکمیل این اپلیکیشن ها و اطمینان از ارتباط کلاینت و سرورها با رابط های مناسب می باشد. در این دوره با الگوهای RESTful API، مراحل گام به گام ساخت پلتفرم API که شش محدودیت معماری را پوشش می دهد، یادگیری  استاندارد صنعت و بهترین شیوه های معماری API، طراحی، معماری و ایجاد سیستم عامل های RESTful API، درک عمیق قوانین مربوط به API ها، کتابخانه های API موجود برای Python و Flask با دانستن اصول و مزایای استفاده از آنها، مقدمه ای بر تمام مفاهیم مورد نیاز برای درک API RESTful و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • تعاریف API
 • رابط یکنواخت در جزئیات
 • تنظیم محیط هسته ای
 • ساختار پایه کانتینر
 •  اجرا کانتینر
 • Flask Pluggable Views و اولین متد
 • نصب و استفاده از پستمن
 • اولین پست ما
 • کد های وضعیت HTTP
 • CRUD واقعی
 • PUT و DELETE
 • احراز هویت
 • تست احراز هویت
 • Token API Model و API Endpoints
 • Token API views و decorator
 • نصب bcrypt و تست Token
 • ساخت تست های نرم افزار
 • تست های توکن
 • شروع فروشگاه Point End
 • JSON Schema Library
 • Store API File
 • Stores End Point
 • پیاده سازی PUT و DELETE
 • پیاده سازی صفحه بندی در GET همه فروشگاه ها
 • تست فروشگاه
 • Pet Endpoint Initial CRUD
 • پایان دادن به Pet GET، POST و Postman Tests
 • Pets PUT و DELETE
 • Pets Tests
 • نتیجه
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Professional RESTful API Design using Python Flask Publisher:StoneRiverElearning

Best practice API architecture
This course will teach you how to build a professional API platform using pure Flask, without any supplemental libraries, so that students can learn the fundamentals of RESTful API design.
In today’s world, dominated by gorgeous JavaScript user interfaces and mobile applications, the ability to build a scalable and well architected API is key to be able to supplement those applications and ensure that clients and servers communicate with the proper interfaces.
The course covers the basic concepts of the RESTful API pattern and then goes into detail and step by step building an API platform that will cover the six constraints of the architecture. Students will learn the industry-standard and will follow best practices for API architectures.
At the end of the course students will be able to design, architect and build their own RESTful API platforms, and with the deep understanding of the laws governing APIs, can go ahead and try out the API libraries available for Python and Flask, knowing the fundamentals and the advantages of using them.
If you already know the basics of Flask and you are interested in how to design, architect and build an API platform, this is the course for you.
The course is divided in 2 sections:
Introduction which covers all the concepts necessary to understand what is a RESTful API and its six constraints
A step by step explanation building a Pet Store API that will include an authentication layer, a Store endpoint and a Pet endpoint as well as search functionalities
Join this course and continue your path to becoming a professional backend web developer!
Introduction (1:09)
API definitions (10:39)
Uniform Interface in Detail (13:21)
Set up Core Environment (2:24)
Basic Container Structure (7:30)
Running the Containers (4:50)
Flask Pluggable Views and Our First GET Method (12:22)
Installing and Using Postman (7:03)
Our First POST (9:10)
HTTP Status Codes (8:53)
A Real CRUD (9:21)
PUT and DELETE (12:03)
Simple Authentications (6:55)
Testing our Simple Authentication (7:16)
Token API Model and API Endpoints (14:22)
Token API views and decorator (6:07)
Install bcrypt and test tokens (14:00)
Building the Apps Tests (7:42)
Token Tests (4:48)
Starting the Store End Point (3:24)
The JSON Schema Library (8:42)
The Store API File (6:34)
Trying out the Stores End Point (8:17)
Implementing PUT and DELETE (10:38)
Implementing pagination on GET all stores (7:52)
Store Tests (11:42)
Pet Endpoint Initial CRUD (9:34)
Finishing Pet GET, POST and Postman Tests (10:15)
Pets PUT and DELETE (4:52)
Pets Tests (7:45)
Pets Pagination Tests (3:13)
Get all pets in a store endpoint (8:52)
Test the get all pets in a store endpoint (5:27)
Search pets with filters (7:22)
Conclusion (1:18)

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 1022.0MB StoneRiverElearning Professional RESTful API Design using Python Flask_git.ir.rar