آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش ساخت اپلیکیشن Realtime با Firebase

دسته بندی ها: آموزش فایربیس (Firebase) ، پایگاه داده ، آموزش های TreeHouse

تا کنون فکر کرده اید چطور می توان یک کلون توییتر ایجاد کرد؟ بدون Firebase، هرگز امکان پذیر نبوده است. این کارگاه قدرت قابلیت های زمان واقعی Firebase را نشان می دهد. در این کارگاه ساخت اپلیکیشن پیام رسانی زمان واقعی را در 5 ویدئو یاد خواهید گرفت. همچنین نحوه ایجاد پروژه Firebase در Firebase Console، نحوه تنظیم مجوزهای خواندن و نوشتن Firebase و نحوه دریافت به روز رسانی در زمان واقعی در اپلیکیشن های اندروید خود با استفاده از Firebase را آموزش می بینید.

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Build a Realtime Database App with Firebase Publisher:TeamTreeHouse Author:Michael Lustig Level:Intermediate

Ever wondered how difficult it would be to create a Twitter clone? With Firebase, it’s never been easier. The app in this workshop isn’t quite as complex as Twitter, but it does demonstrate the power of the realtime capabilities of Firebase. Join us as we create a Realtime Messaging application in just five quick videos! We’ll cover how to create a Firebase project in the Firebase Console, how to adjust Firebase read and write permissions, and how to receive realtime updates in YOUR Android applications using Firebase.
About this Workshop
Ever wondered how difficult it would be to create a Twitter clone? With Firebase, it’s never been easier. The app in this workshop isn’t quite as complex as Twitter, but it does demonstrate the power of the realtime capabilities of Firebase. Join us as we create a Realtime Messaging application in just five quick videos! We’ll cover how to create a Firebase project in the Firebase Console, how to adjust Firebase read and write permissions, and how to receive realtime updates in YOUR Android applications using Firebase.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 51.0MB TeamTreeHouse Build a Realtime Database App with Firebase_git.ir.rar