در این کارگاه با ایجاد ناوبری وب سایت واکنش گرا با استفاده از کوئری های رسانه ای CSS و طرح بندی flexbox آشنا می شوید.

Flexbox Layout که نام رسمی آن CSS Flexible Box Layout Module می باشد، یک ماژول طرح بندی CSS3 برای بهبود جهت ها، ردیف ها و مرتب سازی آیتم ها در کانتینر است.