پیشنهاد فرادرس

آموزش خود-ارزیابی شغلی با C.C. Chapman

دسته بندی ها: آموزش های TreeHouse ، آموزش کسب و کار

سخنران مهمان و نویسنده C.C. Chapman راهنمایی های مفیدی در مورد نحوه انجام ارزیابی خود از جمله نگاه کردن به نیازهای شخصی و تعهدات و تنظیم دوره شما ارائه می دهد. C.C. توضیح می دهد که چگونه می توانید تمرکز خود را در حرفه خود با تکمیل برخی از فعالیت های خود از کتاب بیشتر کنید تا چیزهای شگفت انگیزی اتفاق افتد.

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Career Self-Assessment with C.C. Chapman Publisher:TeamTreeHouse Author:C.C. Chapman Level:Beginner

Guest speaker and author C.C. Chapman provides helpful tips on how to perform self-assessment, including taking a look at your personal needs and obligations and setting your course. C.C. explains how you can find some focus in your career by completing some activities from his book, Amazing Things Will Happen.
About this Workshop
Guest speaker and author C.C. Chapman provides helpful tips on how to perform self-assessment, including taking a look at your personal needs and obligations and setting your course. C.C. explains how you can find some focus in your career by completing some activities from his book, Amazing Things Will Happen.

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 143.0MB TeamTreeHouse Career Self-Assessment with C.C. Chapman_git.ir.rar