پیشنهاد فرادرس

آموزش رابط تابعی Consumer 

دسته بندی ها: آموزش جاوا (Java) ، آموزش های TreeHouse

در این کارگاه با رابط تابعی java.util.function.Consumer آشنا می شوید. <Consumer<T یک رابط تابعی معرفی شده در جاوا 8 در بسته java.util.function است.

Consumer Functional Interface Publisher:TeamTreeHouse Author:Craig Dennis Level:Advanced

Explore how to use the `java.util.function.Consumer` functional interface to remove some of your ceremonial legacy dances.
About this Workshop
Explore how to use the java.util.function.Consumer functional interface to remove some of your ceremonial legacy dances.

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 20.0MB TeamTreeHouse Consumer Functional Interface_git.ir.rar