پیشنهاد فرادرس

آموزش ایجاد منوی Options

دسته بندی ها: آموزش های TreeHouse ، آموزش طراحی وب

منوی گزینه ها یک راه عالی برای اجازه دادن به کاربران خود در انجام آنچه بر روی صفحه نمایش روی می دهد است.   در این کارگاه به یک اپلیکیشن یک منو گزینه اضافه می کنیم.

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Create an Options Menu Publisher:TeamTreeHouse Author:Ben Deitch Level:Beginner

An Options Menu is a great way to let your users take actions on what they see on the screen. In this workshop, we'll be taking a pre-existing app and adding an Options Menu!
About this Workshop
An Options Menu is a great way to let your users take actions on what they see on the screen. In this workshop, we'll be taking a pre-existing app and adding an Options Menu!

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 53.0MB TeamTreeHouse Create an Options Menu_git.ir.rar