پیشنهاد فرادرس

کارگاه آشنایی با تزریق وابستگی در ASP.NET

دسته بندی ها: دات نت ، تزریق وابستگی (Dependency Injection) ، آموزش های TreeHouse ، آموزش ASP.NET MVC ، آموزش ASP.NET Core ، آموزش ASP.NET

در این کارگاه، با تزریق وابستگی و نحوه استفاده از اپلیکیشن های ASP.NET MVC و ASP.NET Core آشنا می شوید.

در مهندسی نرم افزار، تزریق وابستگی یک تکنیک است که در آن یک آبجکت (یا روش استاتیک) وابستگی یک آبجکت دیگر را فراهم می کند.

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Dependency Injection in ASP.NET Publisher:TeamTreeHouse Author:James Churchill Level:Intermediate

In this workshop, you'll learn about dependency injection and how to use it in ASP.NET MVC and ASP.NET Core applications.
About this Workshop
In this workshop, you'll learn about dependency injection and how to use it in ASP.NET MVC and ASP.NET Core applications.

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 112.0MB TeamTreeHouse Dependency Injection in ASP.NET_git.ir.rar