در چرخه عمر یک اپلیکیشن، محیط های متعددی مانند توسعه، تست و تولید وجود دارد. هر محیط ممکن است منابع و مدارک منحصر به فرد خود را داشته باشد که باید مدیریت و تأمین شود. متغیرهای محیطی برای هر زبان برنامه نویسی در دسترس هستند و اجازه می دهد برنامه ها با محیط خود سازگار شوند، در حالی که اعتبار را امن نگه می دارند.

سرفصل:

 • محیط ها
 • دسترسی به متغیرهای محیطی
 • محیط ها و متغیرهای آنها
 • راه اندازی پروژه و بسته
 • مدیریت مجوزها با متغیرهای محیطی
 • استفاده از تنظیمات خاص محیطی
 • PHP dotenv Package
 • انواع داده های پیچیده
 • ملاحظات اضافی
 • محیط یادگیری
 • داده بیشتر