پیشنهاد فرادرس

آموزش Intents و Broadcast Receivers در اپلیکیشن اندروید

دسته بندی ها: برنامه نویسی موبایل ، آموزش های TreeHouse ، آموزش برنامه نویسی اندروید (Android)

Intents به اپلیکیشن های اندروید اجازه می دهد تا با یکدیگر در یک روش استاندارد ارتباط برقرار کنند و broadcast receivers اپلیکیشن را برای گوش دادن به رویدادهای خاص قادر می سازد. در این دوره شما یاد خواهید گرفت چگونه از  ادغام اپلیکیشن ها با اپلیکشن های دیگر و جنبه های سیستم اندروید استفاده کنید. Intents دستگاه ها را اپلیکشن های مستقل به یک سیستم کامپوننت های یکپارچه تغیر می دهد.

سرفصل:

 • برقراری ارتباط سخت است
 • راه اندازی پروژه
 • Intents
 • Implicit Intents و Explicit Intents
 • نتایج Intent
 • تمرین ذهنی
 • اهداف
 • نتایج برگشت به فعالیت ها
 • فیلترهای Intent
 • استفاده از Implicit Intent
 • میدیرت Intent از فیلتر
 • ایجاد فیلترهای Intent
 • اشتراک گذاری آهنگ ها با Custom Intent
 • استفاده از Custom Intent Filter
 • Broadcast Receivers
 • رجیستر در Manifest
 • رجیستر در کد
 • به روز رسانی UI از Broadcast Receiver
 • Custom Broadcast Intents and Receivers
 • نوتیفیکیشن های محلی
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Intents and Broadcast Receivers Course Publisher:TeamTreeHouse Author:Ben Jakuben Level:Intermediate

Intents allow Android apps to communicate with each other in a standard way, and broadcast receivers enable an app to listen for specific events. In this course you'll learn how to utilize both to integrate your apps with other apps and aspects of the Android system.
About this Course
Intents allow Android apps to communicate with each other in a standard way, and broadcast receivers enable an app to listen for specific events. In this course you'll learn how to utilize both to integrate your apps with other apps and aspects of the Android system.
What you'll learn
Intents
Broadcast ReceiversFor All Intents and Purposes
Intents in Android allow developers to easily leverage other parts of Android, or other apps, to help do things in the context of their app. Intents change devices from a grab bag of independent apps to a system of integrated components.
10 steps
Communication is Hard
2:56
Setting Up the Project
3:42
Explicit vs Implicit Intents
4:45
Review: Intents
5 questions
Intent Extras and Results
4:28
Intentional Practice
4 objectives
Passing Results Back to Activities
5:45
Parcelable Complex Data
5:29
Unpacking Parcelable Data
4:47
Parcel All the Things!
2 objectives
Implicit Intents and Intent Filters
One of the great things about Android is that you can send an Intent without knowing exactly what will handle it. In this stage we'll talk about these types of Intents, known as Implicit Intents. We'll also see how to listen for these types of Intents.
9 steps
Using an Implicit Intent
4:13
Unmatched Implicit Intents
5:30
Review: Implicit Intents
5 questions
Intent Filters
3:58
Handling an Intent from a Filter
4:24
Creating Intent Filters
1 objective
Sharing Songs with a Custom Intent
5:06
Using a Custom Intent Filter
6:57
Review: Custom Intent Filters
5 questions
Broadcast Receivers
Broadcast Intents and Receivers are used to communicate system-wide events and information to any app that cares to receive the data. In this stage we'll learn how to create system and custom broadcast receivers.
8 steps
Broadcast Intents and Receivers
2:27
Registering in the Manifest
4:13
Creating a Manifest Receiver
1 objective
Registering in Code
3:25
Creating a Receiver in Code
3 objectives
Updating the UI from a Broadcast Receiver
7:03
Custom Broadcast Intents and Receivers
3:24
Review: Broadcast Receivers
5 questions
Local Notifications
Notifications are used to communicate with the user via the Notification Drawer that's always available at the top of the screen. Notifications are easy to setup and provide a lot of value to users.
5 steps
Adding Text to a Notification
4:52
Opening an App via a Notification
2:41
Adding a Download Notification
5:28
Wrapping Up
1:34
Creating a Local Notification
5 objectives

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 451.0MB TeamTreeHouse Intents and Broadcast Receivers Course_git.ir.rar