تبلیغات

آشنایی با Bundler

دسته بندی ها: آموزش روبی (Ruby) ، آموزش های TreeHouse

Bundler مدیریت وابستگی نرم افزاری برای Ruby است. در این کارگاه با مشکلاتی که Bundler حل می کند، نحوه کارکرد Bundler و نحوه استفاده از Bundler در پروژه ها و غیره آشنا می شوید.

 

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Introduction to Bundler Publisher:TeamTreeHouse Author:Jason Seifer Level:Beginner

Bundler is the standard application dependency manager for Ruby. In this workshop, you'll learn what problems Bundler solves, how it works, how to use it in your own projects, and more.
About this Workshop
Bundler is the standard application dependency manager for Ruby. In this workshop, you'll learn what problems Bundler solves, how it works, how to use it in your own projects, and more.

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 35.0MB TeamTreeHouse Introduction to Bundler_git.ir.rar