مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آشنایی با داکر

دسته بندی ها: آموزش داکر (Docker) ، آموزش های TreeHouse

داکر اجازه می دهد تا هر توسعه دهنده ای با هر زبانی بتواند یک اپلیکیشن را درون یک کانتینر، مانند یک کانتینر حمل و نقل بسته بندی کند. کانتینرها شامل یک برنامه و تمام نرم افزارهای دیگری که به آن بستگی دارند مانند پایگاه داده ها هستند. کانتینرها به کاربران شما اجازه می دهند تا وب سایت، اپلیکیشن یا سرویس شما را به راحتی در هر سیستم عاملی اجرا کنند. این دوره به شما نشان می دهد که چگونه Docker کار می کند، و چگونه می تواند توزیع نرم افزار شما را آسان تر کند!

آنچه یاد خواهید گرفت:

  • تصاویر و کانتینرها
  • Dockerfiles
  • شبکه سازی Docker
  • رجیستری ها

مدیریت تصاویر و کانتینرها

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
TeamTreeHouse Introduction to Docker Duration:103 min Level:Intermediate

Docker allows any developer of any language to package an app into a container, like a shipping container. Containers include an app and all the other software it depends on, like databases. Containers let your users easily run your website, app, or service on any operating system they want. This course will show you how Docker works, and how it can make it easier to distribute your software!

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس