تبلیغات

آشنایی با زبان اسکالا

دسته بندی ها: آموزش های TreeHouse ، آموزش اسکالا (Scala)

Scala یک زبان برنامه نویسی تابعی است که در بالای ماشین مجازی جاوا اجرا می شود و می تواند از هر کلاس جاوا استفاده کند. Scala به خوبی برای برنامه نویسی توزیع شده و کلان داده ها مناسب است. در این دوره با اصول اولیه اسکالا، کلاس ها و Constructors، توابع و Closures و برنامه نویسی تابعی با Scala آشنا می شوید.

سرفصل:

 • برنامه نویسی تابعی
 • کلاس ها و Constructors
 • کلاس اسکالا
 • Scala Collections
 • تغییرپذیر در مقابل تغییرناپذیر
 • آرایه ها و ArrayBuffers
 • List در مقابل ListBuffer
 • Maps و Tuples
 • توابع و مقادیر
 • ایجاد تابع Anonymous
 • پارامتر های تابع
 • Closures
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Introduction to Scala Course Publisher:TeamTreeHouse Author:Andi Mitre Level:Intermediate

The name Scala derives from a combination of the words “scalable” and “language”. Scala is a functional programming language, which runs on top of the Java virtual machine and can use any Java class. Scala is well suited for distributed programming and big data. It is what Apache Spark is built in and can provide better performance when compared to Python and is much less verbose than Java. Whether you’re learning about functional programming or starting a career in big data, Scala is a great place to start.
About this Course
The name Scala derives from a combination of the words “scalable” and “language”. Scala is a functional programming language, which runs on top of the Java virtual machine and can use any Java class. Scala is well suited for distributed programming and big data. It is what Apache Spark is built in and can provide better performance when compared to Python and is much less verbose than Java. Whether you’re learning about functional programming or starting a career in big data, Scala is a great place to start.
What you'll learn
Scala Basic Fundamentals
Classes and Constructors
Functions and ClosuresFunctional Programming with Scala
In this stage, you’ll learn about the basics of Scala. We will cover Scala’s origin and its use in some real world applications. In this stage we will learn how to build our first Scala app.
7 steps
Introducing Functional Programming
2:20
Hello, World!
2:22
Our First Scala App
9:44
Classes and Constructors
8:59
Primary and Secondary Scala Class
2 questions
Inheritance and Traits
3:17
Functional Programming Review
9 questions
Scala Collections
Data structures are an important aspect of Scala. In Scala, these data structures or collections can range from mutable to immutable. Some of these collections are similar to ones in Java such as arrays and maps or Python such as lists and tuples. In this stage we will learn when to use one collection type versus another and how to implement them.
7 steps
Mutable vs. Immutable
1:37
Arrays and ArrayBuffers
10:04
List vs ListBuffer
6:27
Arrays and Lists in Scala Review
5 questions
Maps and Tuples
9:01
Sets
4:32
Maps and Tuples in Scala
6 questions
Higher Order Functions
Congratulations, you know enough now to start diving into functional programming! In this stage we will discuss passing functions as parameters to other functions, useful higher order functions and currying, all key features of functional programming.
7 steps
Functions as Values
5:51
Create an Anonymous Function
2 questions
Partially Applied Functions
5:16
Higher Order Functions
7:48
Function Parameters
5:12
Closures
2:36
Higher Order Functions Review
3 questions

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 179.0MB TeamTreeHouse Introduction to Scala Course_git.ir.rar