تبلیغات

آموزش پایتون شی گرا

دسته بندی ها: آموزش پایتون (Python) ، برنامه نویسی شی گرا (OOP) ، آموزش های TreeHouse

گاهی اوقات اسکریپت های ساده با توابع موجود در آنها کافی نیستند. درنتیجه به مدل های منطقی کار خود نیاز خواهید داشت که شما را به سمت ایجاد کلاس های سفارشی در پایتون سوق می دهد. برنامه نویسی شی گرا مبحث مهمی است. هر چند این ابزار شگفت انگیز را برای ما فراهم می کند، بنابراین یکی از مفیدترین نکات برای یادگیری در پایتون است. ابتدا نحوه ساخت کلاس های اصلی سفارشی را یاد خواهید گرفت. سپس، آنها را از طریق وراثت گسترش خواهید داد. برای قدرت بیشتر، شما همچنین یاد می گیرید که چگونه کلاس های داخلی پایتون را کنترل کنید تا در عین انجام کارهای کمتر، قدرت خود را نیز داشته باشید. سرانجام، همه چیز را در یک ابزار بازی سرگرم کننده قرار خواهیم داد.

آنچه یاد خواهید گرفت:

  • برنامه نویسی شی گرا
  • وراثت
  • متندهای ویژه
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
TeamTreeHouse Object-Oriented Python Duration:3 hours Level:Beginner

Sometimes simple scripts with functions in them just aren't enough. Eventually you'll need logical models of your work and that'll lead you to creating custom classes in Python.
Object-oriented programming is a large topic. It provides us some amazing tools, though, so it's one of the most beneficial things to learn about in Python.
First, you'll learn how to build basic custom classes. Then, you'll expand them through inheritance. And for some extra power, you'll also learn how to take control of Python's built-in classes to make your own more powerful while doing less work. Finally, we'll put everything together into a fun game utility.

پیشنهاد فرادرس