مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آشنایی با مبانی پی اچ پی

دسته بندی ها: آموزش پی اچ پی (PHP) ، آموزش های TreeHouse ، آموزش طراحی وب

در این دوره با اصول و مبانی زبان از statements تا conditionals آشنا می شوید. ما می خواهیم یک "Unit Converter" و همچنین "برنامه تمرینی روزانه" را ایجاد کنیم. سپس ما با ترکیب این برنامه ها با HTML برای ایجاد یک صفحه وب شخصی برای نشان دادن مهارت های شما به کار خود پایان می دهیم. 

آنچه یاد خواهید گرفت:

  • متغیرها
  • اپراتورها
  • شرایط
  • کامنت ها
  • پی اچ پی در وب
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
TeamTreeHouse PHP Basics Duration:2 hours Level:Beginner

In this course I'll walk you through the basics of the language, ranging from basic statements to conditionals. We'll be creating a simple "Unit Converter" as well as a "Daily Exercise Program". We'll then finish up by combining those programs with HTML to create a personal webpage to demonstrate your skills.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس