هنگام ذخیره کلمه عبور کاربران، مهمترین چیز این است که همیشه باید کلمه عبور خود را هش کنید.  هشینگ یک فرایند یک طرفه برای حفاظت از داده ها با یک الگوریتم قوی است.  از سال 2017، الگوریتم هش کردن پذیر پذیرفته شده bcrypt است.