عبارت های منظم یکی از ابزارهایی است که هر برنامه نویس نیاز دارد، اما اغلب از آن فرار می کنند. در این دوره با ماژول re که Python آن ارائه می دهد، نوشتن عبارت های منظم برای بسیاری از موقعیت های مختلف، تبدیل متن به دیکشنری واقعی پایتون، استفاده از ()match()، .search. و ()findall. آشنا می شوید.

سرفصل:

 • خواندن فایل ها
 • دریچه های فرار
 • شماره تلفن
 • طول کلمه
 • تنظیمات
 • ایمیل
 • نفی
 • گروه ها
 • گروه های ایمیل
 • Compiling و Loops
 • Players Dictionary و Class
 • عبارت های منظم در پایتون