مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش توسعه بازی با Unreal Engine 4، Adobe Fuse، 3ds Max و Mixamo

دسته بندی ها: آموزش آنریل انجین (Unreal Engine) ، آموزش های ادوبی (Adobe) ، آموزش Adobe Fuse ، آموزش تری دی مکس (3ds Max) ، آموزش ساخت بازی ، آموزش های اتودسک (Autodesk) ، آموزش طراحی کامپیوتری (Computer Design)

این مجموعه ویدیویی به شما نحوه ایجاد بازی واقعیت مجازی و استفاده از Unreal Engine 4 و 3ds Max و همچنین نحوه بهبود  ظاهر شخصیت ها و چشم انداز با استفاده از Adobe Fuse و Mixamo را نشان می دهد. همچنین با مبانی Unreal Engine 4، Adobe Fuse، 3ds Max و Mixamo آشنا می شوید. در این دوره 9 کلیپ وجود دارد که به بررسی ایجاد کاراکتر با Adobe Fuse، اضافه کردن استخوان ها و انیمیشن ها با Mixamo، تنظیم نقص مژه با 3ds Max، ایجاد انیمیشن برای locomotion با Unreal Engine 4،  طراحی شی، توپولوژی، و نقشه برداری با 3ds Max. ایجاد یک چشم انداز 3D حاوی سنگ و گیاهان، افزودن دامنه کوهی به میدان بازی و غیره می پردازد.

سرفصل:

  • ایجاد شخصیت برای توسعه بازی
  • کامپوزیشن چشم انداز برای توسعه بازی قسمت 1
  • کامپوزیشن چشم انداز برای توسعه بازی قسمت 2
  • کامپوزیشن چشم انداز برای توسعه بازی قسمت 3
  • کامپوزیشن چشم انداز برای توسعه بازی قسمت 4
  • کامپوزیشن چشم انداز برای توسعه بازی قسمت 5
  • ایجاد میدان بازی قسمت 1
  • ایجاد میدان بازی قسمت 2
  • اضافه کردن عملکرد بازی

ترجمه با ویدابیا

ترجمه فارسی این دوره آموزشی رو همین الان از ویدابیا سفارش بده الان سفارش بده
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Game Development with Unreal Engine 4, Adobe Fuse, 3ds Max, and Mixamo Publisher:Technics Publications Author:Guilherme Rafael


This video series will show you how to create your own virtual reality game using Unreal Engine 4 and 3ds Max, as well as how to enhance the appearance of the characters and landscape using Adobe Fuse and Mixamo. For the fundmentals on Unreal Engine 4, Adobe Fuse, 3ds Max, and Mixamo, search for other videos by Guilherme Rafael. This series contains nine clips:
Character Creation for Game Development. This first clip in the series covers how to create your own character using Adobe Fuse, add bones and animations with Mixamo, adjust the defect of the eyelash with 3ds Max, and create the animations for the locomotion with Unreal Engine.
Landscape Composition for Game Development Part 1. This second clip in the series covers scene composition including object design, topology, and mapping with 3ds Max. Create a 3D landscape containing stones and plants.
Landscape Composition for Game Development Part 2. This third clip in the series continues our development of the scene using 3ds Max. Add a sign and cactus to our game playing field.
Landscape Composition for Game Development Part 3. This fourth clip in the series continues our development of the scenario using 3ds Max. Add a canyon to our game playing field.
Landscape Composition for Game Development Part 4. This fifth clip in the series continues our development of the scenario using 3ds Max. Add a mountain range to our game playing field.
Landscape Composition for Game Development Part 5. This sixth clip in the series continues our development of the scenario using 3ds Max. Add wooden beams and a bridge to our game playing field.
Creating the Game Playing Field Part 1. This seventh clip in the series imports our models created from the prior six clips into Unreal and starts building the scene for our game prototype. Additional objects are created in Unreal to help create the 3D playing field.
Creating the Game Playing Field Part 2v. This eighth clip in the series further refines our playing field to make it almost a lifelike experience, incorporating materials, foliage, assembly, and lights.
Adding Game Functionality. This ninth clip in the series creates the finishing touches for our game, including creating a main menu, using event graphs to determine game sequence, leveraging control settings, and adding functionality for our character to score points through collectibles or lose lives by coming into contact with dangerous objects.
Table of Contents:
Character Creation for Game Development 00:34:13
Landscape Composition for Game Development Part 1 00:34:58
Landscape Composition for Game Development Part 2 00:42:51
Landscape Composition for Game Development Part 3 1:26:36
Landscape Composition for Game Development Part 4 00:48:59
Landscape Composition for Game Development Part 5 1:15:37
Creating the Game Playing Field Part 1 1:18:52
Creating the Game Playing Field Part 2 00:49:03
Adding Game Functionality 00:29:36

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس